Strategie

Bedrijven en organisaties die actief werden op Facebook, Twitter en andere sociale netwerken werd in de afgelopen jaren verteld dat zij zich moeten aanpassen naar de ongeschreven regels van sociale media. Wie het zich eigen heeft gemaakt om open en transparant te communiceren en de dialoog aan te gaan met doelgroep kan ‘sociaal’ gezien succes boeken. Het gevaar hierbij is echter wel, zo is gebleken, dat de sociale media inspanningen los komen te staan van de organisatiedoelstellingen.

Wanneer de organisatie groeit in haar social media inspanningen, verdwijnen strategische focus en een duidelijk doel naar de achtergrond. Wanneer een bedrijf of organisatie actief wordt op sociale media dient zij het belang van de klant wel centraal te stellen, maar moet zij ervoor waken het eigen belang daarbij niet uit het oog te verliezen.

Blue Chocolate helpt organisaties bij de ontwikkeling van een online communicatie strategie. Gezien de populariteit van sociale media maken deze kanalen een belangrijk deel uit van de strategieën die wij ontwikkelen voor onze klanten.

Campagne management

Onze klanten willen maximaal resultaat halen uit hun communicatie en campagnes. Blue Chocolate zorgt voor een relevant concept op basis van klantinzichten en een efficiënte uitvoering. Bij ons worden mooie campagnes altijd vergezeld van KPI’s die worden ingegeven door de organisatiedoelstellingen van onze klanten.

Blue Chocolate ontwikkelt campagnes voor online (sociale) media, print, radio en TV. Behalve voor het concept kunnen klanten bij ons terecht voor complete websites, copy, vormgeving, fotografie en videoproductie.

Community management

Actief zijn op sociale media is anders dan het hebben of beheren van een website. Sociale media betekenen behalve zenden, ook ontvangen. Hier staat het bedrijf open voor reacties en daarom moet er een zogenaamde community manager ingezet worden die de gesprekken volgt, luistert wat de bezoekers te vertellen hebben, de dialoog bijstuurt en reageert.

Reacties kunnen vierentwintig uur per dag binnenkomen. De ene reactie vraagt om een ‘like’, de andere vraagt om een antwoord en een andere kan moeten worden verwijderd, omdat deze in strijd is met de huisregels. Het is de taak van de community manager om binnen redelijke termijn te reageren en bezoekers aan de pagina te binden. Zo ontstaat een vaste groep met bezoekers, de community leden. Dit is de zogenaamde owned media.

Blue Chocolate voert in opdracht van haar klanten volledig community management uit. Ook verzorgt Blue Chocolate de aansturing van interne webcare teams.

Content management

Content management staat voor het creëren en publiceren van updates, foto’s, video’s, etc. Dit is het werk van een content manager. De content manager maakt updates die aanleiding zijn voor de bezoeker om terug te keren en te reageren. Een essentiële taak, aangezien de reacties binnen sociale media ervoor zorgen dat de geplaatste content door de bezoeker verspreid wordt over het internet.

Pro actief en in opdracht van klanten creëren wij content voor sociale media, nieuwsbrieven, websites en flyers. Wij maken de boodschappen van de klant begrijpelijk en leesbaar voor de lezer en streven daarmee naar interactie.

Blue Chocolate verzorgt het content management voor al haar klanten.

Traffic management

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is het bereiken van mensen via sociale media niet helemaal gratis. Gebruikers van sociale media krijgen veel berichten van vrienden en andere (commerciële) partijen. Om hier bovenuit te komen met berichten bieden sociale media kanalen ook advertentie oplossingen.

Onder traffic management vallen werkzaamheden als het creëren van advertenties, het optimaliseren van deze uitingen en het beheren van het advertentiebudget. Onze dochteronderneming Blue Suites is volledig gespecialiseerd in online performance. Ga voor meer informatie naar www.bluesuites.nl

Development

Blue Chocolate ontwikkelt volledige websites en applicaties en opereert als IT project manager bij complexe ontwikkelingen. Naast de disciplines die wij in huis hebben zetten wij ons (internationale) netwerk van IT specialisten in.

Video en fotografie

Visuele communicatie heeft met de komst van sociale media aan populariteit gewonnen. Blue Chocolate levert concept, script en eindproduct voor foto- en videoproducties.